Followers

Sunday, January 3, 2010

School

2010.

Form 5.

Me.

School.

SPM.

Hell?

No.

This is just the beginning.


Doa saat berangkat dari rumah
Bismillahi, tawakkaltu alalla, walaa haula walaa quwwata illa billaah. Allahumma innii a'uudzu bika an adhilla au uddhalla, au azilla au uzalla, au azhlima au uzhlama, au ajhalaau yujhala'alaiya.

Dengan nama Allah, saya bertawakal kepada Allah,dan tiada daya maupun tenaga kecuali dengan izin Allah,aku berlindung kepada-Mu dari sesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincir, menganiaya atau dianiaya, dan juga dari kebodohan atau dibodohi orang.

Doa saat duduk dikendaraan
Bismillah alhamdulillah,subhaanal ladzii sakhkhara lanaa haadzaa wamaa kunnaa lahuu muqriniin, wainnaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun.alhamdulillah 3x,Allahu akbar 3x

Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. maha suci Allah yang mengerahkan kendaraan ini tunduk kepada kami,sedang kami pasti akan kembali lepada tuhan kami itu. segala puji bagi Allah,Allah Maha Besar.


Let's hope tomorrow is better than today...So, are you ready?

1 comment: